تقویم رومیزی مدرن - سررسید 98 واحد سالنامه برگ
تقویم رومیزی پایه سخت مدرن - سررسید 98 واحد سالنامه برگ
تقویم رومیزی مدرن با جعبه - سررسید 98 واحد سالنامه برگ
چاپ اختصاصی تقویم رومیزی مدرن 12 ماهه - سررسید 98 واحد سالنامه برگ

گالری سررسید 98

تقویم رومیزی مدرن – کد 18

نوع تقویم : ماه شمار

قطع : 12 * 22

نوع کاغذ : 250 گرم گلاسه

نوع پایه :  پایه سخت

پوشش پایه :  طرح دار

نوع کاور: کاغذ فانتزی

صحافی: فنر