تقویم رومیزی خشتی - سررسید 98 واحد سالنامه برگ
چاپ اختصاصی تقویم رومیزی خشتی - سررسید 98 واحد سالنامه برگ
تقویم رومیزی پایه سخت خشتی - سررسید 98 واحد سالنامه برگ
تقویم رومیزی خشتی با جعبه - سررسید 98 واحد سالنامه برگ

گالری سررسید 98

تقویم رومیزی خشتی – کد 19

نوع تقویم : ماه شمار

قطع : 16/5 * 16/5

نوع کاغذ : 250 گرم گلاسه

نوع پایه :  پایه سخت

پوشش پایه :  طرح دار

نوع کاور: کاغذ فانتزی

صحافی: فنر