چاپ پاکت

انواع پاکت A4، A5، پاکت نامه و ملخی

فرم چاپ اختصاصی به صورت یک رو و دو رو

لیست قیمت چاپ پاکت

سفارش (قیمت ها به تومان)تیراژ 1000 عددتیراژ 2000 عدد
پاکت نامه یک رو 80 گرم595,000795,000
پاکت A4 یک رو 80 گرم705,000960,000
پاکت نامه یک رو 100 گرم630,000850,000
پاکت A5 یک رو 100 گرم735,000935,000
پاکت A4 یک رو 100 گرم783,0001,110,000
پاکت نامه دو رو 100 گرم850,0001,110,000
پاکت A5 دو رو 100 گرم830,0001,030,000
پاکت A4 دو رو 100 گرم1,030,0001,420,000
پاکت نامه یک رو 140 گرم825,0001,075,000
پاکت A5 یک رو 140 گرم790,0001,000,000
پاکت A4 یک رو 140 گرم1,135,0001,560,000
پاکت نامه دو رو 140 گرم890,0001,180,000
پاکت A5 دو رو 140 گرم930,0001,130,000
پاکت A4 دو رو 140 گرم1,265,0001,720,000

کلیه موارد با کاغذ تحریر

نمونه کار چاپ پاکت