آنچه در بخش مناسبت های امروز می بینید، شامل مناسبت های بین المللی، جهانی و غیر رسمی تقویم است.

برای مشاهده تقویم سال 99 در یک نگاه روی لینک کلیک کنید.

برای مشاهده تقویم و لیست مناسبت های رسمی سال 99 روی لینک کلیک نمایید.

روز جهانی قهوه سال 99 چه روزی است؟

مناسبت های امروز روز جهانی قهوه سال 99 11 مهر 1399 2 اکتبر 2020 14 صفر 1442   روز جهانی قهوه مناسبتی است برای نرویج قهوه به عنوان یک نوشیدنی که در آن رویدادهایی در سراسر جهان برگزار می گردد. بنا بر برنامه ریزی سازمان جهانی قهوه، اولین تاریخ رسمی روز جهانی قهوه 1 اکتبر…

جزئیات

روز جهانی گیاه خواری سال 99 چه روزی است؟

مناسبت های امروز  روز جهانی گیاه خواری سال 99 10 مهر 1399 1 اکتبر 1398 13 صفر 1442 روز جهانی گیاه خواری در اول اکتبر در سراسر جهان گرامی داشته می شود. این روز در سال 1977 توسط جامعه گیاه خواران آمریکای شمالی پایه ریزی شده و در سال 1978 توسط اتحادیه بین المللی گیاه…

جزئیات

روز جهانی بدون خشونت سال 99 چه روزی است؟

مناسبت های امروز روز جهانی عدم خشونت سال 99 14 مهر 1399 2 اکتبر 2019 14 صفر 1441   2 اکتبر، روز تولد ماهاتما گاندی، به عنوان روز بین المللی عدم خشونت شناخته می شود. در 15 ژوئن 2007، مجمع عمومی سازمان ملل این روز را با این عنوان، نام گذاری نمود. قطعنامه سازمان ملل…

جزئیات

 روز جهانی اسکان بشر سال 99 چه روزی است؟

مناسبت های امروز روز جهانی اسکان بشر سال 99 15 مهر 1399 6 اکتبر 2020 18 صفر 1442 هر ساله در سراسر جهان، اولین دوشنبه اکتبر به عنوان روز جهانی اسکان گرامی داشته می شود. این گرامیداشت توسط سازمان ملل طراحی شده و برای اولین بار در سال 1986 برگزار گردید. هدف این روز، تاکید…

جزئیات

روز جهانی معلم سال 99 چه روزی است؟

مناسبت های امروز  روز جهانی معلم سال 99 15 مهر 1399 5 اکتبر 2020 18 صفر 1442   از سال 1994، روز 5 اکتبر به عنوان روز جهانی آموزگاران گرامی داشته می شود. هدف از این روز، حمایت از آموزگاران واطمینان از این موضوع است که نیاز نسل های آینده همچنان توسط آموزگاران پاسخ داده…

جزئیات