آنچه در بخش مناسبت های امروز می بینید، شامل مناسبت های بین المللی، جهانی و غیر رسمی تقویم است.

برای مشاهده تقویم سال 99 در یک نگاه روی لینک کلیک کنید.

برای مشاهده تقویم و لیست مناسبت های رسمی سال 99 روی لینک کلیک نمایید.

امروز یکشنبه 21 آذر روز بین المللی کوهستان

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 21 آذر برابر با 11 دسامبر روز بین المللی کوهستان یازدهم دسامبر در سال 2003 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز بین المللی کوهستان نام گرفت. این مجمع ، جامعه بین المللی را به برگزاری برنامه هایی در آن روز به منظور برجسته کردن اهمیت توسعه پایدارکوهستانی درتمامی سطوح…

جزئیات

امروز یکشنبه 28 آذر روز بین المللی مهاجران

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 28 آذر برابر با 18 دسامبر روز بین المللی مهاجران روز بین المللی مهاجران روزی جهانی در تاریخ 18 دسامبر است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 4 دسامبر سال 2000 با در نظر گرفتن تعداد رو به افزایش تعداد مهاجران جهان به این نام برگزیده شده است. در…

جزئیات