سررسید اروپایی دستیار مهندسی رسام هفته شمار - سررسید 98 واحد سالنامه برگ
سررسید فنری اروپایی دستیار مهندسی رسام - سررسید 98 واحد سالنامه برگ
سررسید اروپایی دستیار مهندسی رسام - سررسید 98 واحد سالنامه برگ
سررسید هفته شمار اروپایی دستیار مهندسی رسام - سررسید 98 واحد سالنامه برگ

گالری سررسید 98

سررسید اروپایی دستیار ترمو رسام – کد 09

نوع سررسید : هفته شمار

قطع : اروپایی (14/5 * 22) – کش دار

نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی

نوع جلد :  ترمو لیزر شونده

رنگ: طوسی

صحافی: فنر

حک لوگو: لیزر روی جلد