سررسید وزیری ترمو سامان - سررسید 98 واحد سالنامه برگ
سررسید وزیری ترمو سامان با جعبه - سررسید 98 واحد سالنامه برگ
صفحات سررسید وزیری ترمو سامان - سررسید 98 واحد سالنامه برگ
حک لیزر لوگو روی سررسید وزیری ترمو سامان - سررسید 98 واحد سالنامه برگ

گالری سررسید 98

سررسید وزیری ترمو سامان – کد 03

نوع سررسید : روز شمار

قطع : وزیری (17/5 * 24)

نوع کاغذ : 70 گرم تحریر سفید اندونزی

نوع جلد :  ترمو لیزر شونده

رنگ: طوسی

صحافی: ته دوخت

حک لوگو: لیزر روی جلد