دفتر 40 برگ – دفتر سیمی 40 برگ – دفتر یک خط 40 برگ

دفتر مانستر 40 برگ

دفتر یک خط سیمی  نوع طرح : کارتونی نوع دفتر : سیمی نوع کاغذ : سفید 70 گرم نوع جلد :  مقوا پوشش جلد : UV براق – طلقی سلفونی تعداد صفحه : 40 برگ     کد محصول : 1601 محصولات مشابه