سالنامه برگ – سررسید 97 – سالنامه 1397 – تقویم رومیزی 97

تقویم رومیزی خشتی ماربل

گالری سررسید 98 تقویم رومیزی خشتی ماربل – کد 09 نوع تقویم : ماه شمار قطع : 16/5 * 16/5 نوع کاغذ : 250 گرم گلاسه نوع پایه :  پایه سخت پوشش پایه :  طرح سنگ مرمر نوع کاور: کاغذ فانتزی صحافی: فنر مشاهده تمام مدل های تقویم رومیزی

تقویم رومیزی مدرن ماربل

گالری سررسید 98 تقویم رومیزی مدرن ماربل – کد 08 نوع تقویم : ماه شمار قطع : 12 * 22 نوع کاغذ : 250 گرم گلاسه نوع پایه :  پایه سخت پوشش پایه :  طرح سنگ مرمر نوع کاور: کاغذ فانتزی صحافی: فنر مشاهده تمام مدل های تقویم رومیزی

تقویم رومیزی مدرن

گالری سررسید 98 تقویم رومیزی مدرن – کد 07 نوع تقویم : ماه شمار قطع : 12 * 22 نوع کاغذ : 250 گرم گلاسه نوع پایه :  پایه سخت پوشش پایه :  طرح دار نوع کاور: کاغذ فانتزی صحافی: فنر مشاهده تمام مدل های تقویم رومیزی