مناسبت های بین المللی و رویدادهای غیر رسمی امروز

روز جهانی گیاه خواری سال 99 چه روزی است؟

مناسبت های امروز  روز جهانی گیاه خواری سال 99 10 مهر 1399 1 اکتبر 1398 13 صفر 1442 روز جهانی گیاه خواری در اول اکتبر در سراسر جهان گرامی داشته می شود. این روز در سال 1977 توسط جامعه گیاه خواران آمریکای شمالی پایه ریزی شده و در سال 1978 توسط اتحادیه بین المللی گیاه…

روز جهانی قهوه سال 99 چه روزی است؟

مناسبت های امروز روز جهانی قهوه سال 99 11 مهر 1399 2 اکتبر 2020 14 صفر 1442   روز جهانی قهوه مناسبتی است برای نرویج قهوه به عنوان یک نوشیدنی که در آن رویدادهایی در سراسر جهان برگزار می گردد. بنا بر برنامه ریزی سازمان جهانی قهوه، اولین تاریخ رسمی روز جهانی قهوه 1 اکتبر…

روز جهانی قلب سال 99 چه روزی است؟

مناسبت های امروز روز جهانی قلب سال 99 8 مهر 1399 29 سپتامبر 2020 11 محرم 1442 اتحادیه جهانی قلب سازمانی غیر دولتی واقع در ژنو، سوئیس است. وظیفه این سازمان، متحد نمودن اعضا و رهبری مبارزه جهانی علیه بیماری و حمله قلبی، با تمرکز بر کشورهایی با درآمد پایین و متوسط می باشد. روز…

روز جهانی بیماری هاری سال 99 چه روزی است؟

مناسبت های امروز روز جهانی بیماری هاری سال 99 7 مهر 1399 28 سپتامبر 2020 10 صفر 1442 28 سپتامبر روز بیماری هاری نامیده می شود. این روز، سالگرد از دنیا رفتن لوئیس پاستور است که به همراه همکارانش توانست نخستین واکسن موثر بیماری هاری را تولید کند. هدف از این روز، افزایش آگاهی نسبت…

روز جهانی حق دانستن سال 99 چه روزی است؟

مناسبت های امروز روز جهانی حق دانستن سال 99 6 مهر 1399 27 سپتامبر 2020 9 محرم 1442 از سال 1980، سازمان جهانی جهانگردی سازمان ملل، در 27 سپتامبر هر سال، روز جهانی جهانگردی را گرامی می دارد. علت انتخاب این تاریخ، تصویب اساسنامه این سازمان در چنین تاریخی در سال 1970 می باشد. تصویب…

امروز سه شنبه 6 مهر روز جهانی جهانگردی

مناسبت های امروز امروز سه شنبه 6 مهر برابر با 27 سپتامبر روز جهانی جهانگردی از سال 1980، سازمان جهانی جهانگردی سازمان ملل، در 27 سپتامبر هر سال، روز جهانی جهانگردی را گرامی می دارد. علت انتخاب این تاریخ، تصویب اساسنامه این سازمان در چنین تاریخی در سال 1970 می باشد. تصویب این اساسنامه به عنوان نقطه…

امروز یکشنبه 28 شهریور روز جهانی نظارت بر منابع آبی

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 28 شهریور برابر با 18 سپتامبر روز جهانی نظارت بر منابع آبی روز جهانی نظارت بر منابع آبی در سال 2003 و توسط بنیاد آب پاک در آمریکا پایه گذاری شده است. این رویداد، یک برنامه توسعه آموزش جهانی بوده و هدف آن، ایجاد آگاهی و مشارکت عمومی در محافظت از منابع آبی…

امروز جمعه 26 شهریور روز جهانی محافظت از لایه اوزون

مناسبت های امروز امروز جمعه 26 شهریور برابر با 16 سپتامبر روز جهانی محافظت از لایه اوزون 16 سپتامبر توسط مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان روز جهانی محافظت از لایه اوزون انتخاب شده است. این انتخاب در تاریخ 19 دسامبر 1994 و برای بزرگداشت همین روز در سال 1987 صورت گرفت که در آن، کشورها پروتکل مونترال…

امروز پنجشنبه 25 شهریور روز جهانی دموکراسی

مناسبت های امروز امروز پنجشنبه 25 شهریور برابر با 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی در سال 2007، مجمع عمومی سازمان ملل تصیم گرفت تا روز 15 سپتامبر را به عنوان روز جهانی دموکراسی نامگذاری نمود. هدف از این نامگذاری، ترویج و حمایت از اصول دموکراسی می باشد. همچنین از کلیه کشورها و سازمان های عضو دعوت شده است…

امروز شنبه 20 شهریور روز جهانی جلوگیری از خودکشی

مناسبت های امروز امروز شنبه 20 شهریور برابر با 10 سپتامبر روز جهانی جلوگیری از خودکشی 10 سپتامبر به عنوان روز جهانی جلوگیری از خودکشی شناخته می شود. هدف از این روز، ایجاد تعهد و اقدامات لازم برای جلوگیری از خودکشی در سراسر جهان است. در سال 2011 حدود 40 کشور در این روز، رویدادهایی را در جهت…