مناسبت های بین المللی و رویدادهای غیر رسمی امروز

امروز یکشنبه 28 آذر روز بین المللی مهاجران

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 28 آذر برابر با 18 دسامبر روز بین المللی مهاجران روز بین المللی مهاجران روزی جهانی در تاریخ 18 دسامبر است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 4 دسامبر سال 2000 با در نظر گرفتن تعداد رو به افزایش تعداد مهاجران جهان به این نام برگزیده شده است. در…

امروز یکشنبه 21 آذر روز بین المللی کوهستان

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 21 آذر برابر با 11 دسامبر روز بین المللی کوهستان یازدهم دسامبر در سال 2003 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز بین المللی کوهستان نام گرفت. این مجمع ، جامعه بین المللی را به برگزاری برنامه هایی در آن روز به منظور برجسته کردن اهمیت توسعه پایدارکوهستانی درتمامی سطوح…

امروز شنبه 20 آذر روز حقوق بشر

تصویر : مالکوم ایکس (1965-1925)، مبارز سیاهپوست و مدافع حقوق مدنی جامعه سیاهپوستان در ایالات متحده مناسبت های امروز امروز شنبه 20 آذر برابر با 10 دسامبر روز حقوق بشر روز حقوق بشر همه ساله در سراسر جهان در تاریخ 10 دسامبر گرامی داشته می شود. این تاریخ به افتخار تصویب و اعلام بیانیه جهانی حقوق بشر…

امروز جمعه 19 آذر روز بین المللی مبارزه با فساد

مناسبت های امروز امروز جمعه 19 آذر برابر با 9 دسامبر روز بین المللی مبارزه با فساد روز بین المللی مبارزه با فساد از زمان تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد در سازمان ملل در تاریخ 31 دسامبر سال 2003، هرسال در تاریخ 9 دسامبر گرامی داشته می شود. کمپین “نه گفتن شما مهم است” یک کمپین مشترک…

امروز چهارشنبه 17 آذر روز بین المللی هواپیمایی غیر نظامی

مناسبت های امروز امروز چهارشنبه 17 آذر برابر با 7 دسامبر روز بین المللی هواپیمایی غیر نظامی در سال 1996 مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفتم دسامبر را روز بین المللی هواپیمایی غیر نظامی اعلام داشت. این روز از تاریخ هفتم دسامبر سال 1994, مصادف با پنجاهمین سالگرد امضای کنوانسیون بین المللی هواپیمایی غیر نظامی توسط سازمان…

15 آذر روز بین المللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی

مناسبت های امروز امروز دوشنبه 15 آذر برابر با 5 دسامبر روز بین المللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی پنجم دسامبر روز بین المللی داوطلبان (که در اصل به عنوان روز بین المللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته می شود), رویدادی بین المللی است که از سال 1985 توسط سازمان ملل گرامی داشته می…

امروز دوشنبه 15 آذر روز جهانی خاک

مناسبت های امروز امروز دوشنبه 15 آذر برابر با 5 دسامبر روز جهانی خاک در جلسه شصت و هشتم مجمع عمومی سازمان ملل متحد درتاریخ بیستم دسامبرسال 2013 بعد از به رسمیت شناختن پنجم دسامبر به عنوان روز جهانی خاک، سال 2015 نیز به عنوان سال بین المللی خاک اعلام شد. هدف از این روز، بالا بردن…

امروز شنبه 13 آذر روز بین المللی افراد دارای معلولیت

مناسبت های امروز امروز شنبه 13 آذر برابر با 3 دسامبر روز بین المللی افراد دارای معلولیت روز بین المللی افراد دارای معلولیت مناسبتی بین المللی است که از سال 1992 توسط سازمان ملل ترویج داده می شود و با درجات مختلفی از موفقیت در نقاط مختلف دنیا جشن گرفته می شود. هدف از گرامیداشت این روز…

امروز جمعه 12 آذر روز بین المللی لغو برده داری

مناسبت های امروز امروز جمعه 12 آذر برابر با 2 دسامبر روز بین المللی لغو برده داری روز بین المللی لغو برده داری یک رویداد سالانه است که همه ساله در روز دوم دسامبر توسط مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود. این روز برای اولین بار در سال 1986 گرامی داشته شد. کنوانسیون جلوگیری از قاچاق…

امروز پنجشنبه 11 آذر روز جهانی ایدز

مناسبت های امروز امروز پنجشنبه 11 آذر برابر با 1 دسامبر روز جهانی ایدز روز جهانی ایدز از سال 1988 همه ساله در روز اول دسامبر گرامی داشته می شود. این روز به افزایش آگاهی اجتماعی درباره بیماری همه گیرایدز که از طریق ویروس HIV در جهان شیوع پیدا می کند، و همینطور سوگواری برای افرادی که…