امروز دوشنبه 5 مهر روز زبان ها در اروپا

مناسبت های امروز امروز دوشنبه 5 مهر برابر با 26 سپتامبر روز زبان ها در اروپا در تاریخ 6 دسامبر سال 2001، و همزمان با پایان یافتن سال زبان ها در اروپا، شورای اروپا روز 26 سپتامبر را با عنوان روز زبان ها نامگذاری نمود. سال 2001 توسط شورای اروپا و اتحادیه اورپا به عنوان سال زبان ها…