آنچه در بخش مناسبت های امروز می بینید، شامل مناسبت های بین المللی، جهانی و غیر رسمی تقویم است.

برای مشاهده تقویم سال 99 در یک نگاه روی لینک کلیک کنید.

برای مشاهده تقویم و لیست مناسبت های رسمی سال 99 روی لینک کلیک نمایید.

امروز دوشنبه 15 شهریور روز جهانی نیکوکاری

مناسبت های امروز امروز دوشنبه 15 شهریور برابر با 5 سپتامبر روز جهانی نیکوکاری 5 سپتامبر روز جهانی نیکوکاری است. این روز در سال 2012 توسط مجمع عمومی سازمان ملل برگزیده شده است. هدف از انتخاب این روز، افزایش توجه و ایجاد زمینه ای برای انجام امور نیکوکارانه در سراسر جهان بوده و به کلیه افراد،…

جزئیات

امروز پنجشنبه 18 شهریور روز جهانی سواد آموزی

مناسبت های امروز امروز پنجشنبه 18 شهریور برابر با 8 سپتامبر روز جهانی سواد آموزی 8 سپتامبر در تاریخ 17 نوامبر 1965 از سوی یونسکو به عنوان روز جهانی سواد آموزی معرفی گردید. هدف از این انتخاب، تاکید بر اهمیت سواد می باشد. هر ساله در چنین روزی یونسکو وضعیت سواد و آموزش بزرگسالان را در سطح جهانی…

جزئیات

امروز شنبه 20 شهریور روز جهانی جلوگیری از خودکشی

مناسبت های امروز امروز شنبه 20 شهریور برابر با 10 سپتامبر روز جهانی جلوگیری از خودکشی 10 سپتامبر به عنوان روز جهانی جلوگیری از خودکشی شناخته می شود. هدف از این روز، ایجاد تعهد و اقدامات لازم برای جلوگیری از خودکشی در سراسر جهان است. در سال 2011 حدود 40 کشور در این روز، رویدادهایی را در جهت…

جزئیات

امروز پنجشنبه 25 شهریور روز جهانی دموکراسی

مناسبت های امروز امروز پنجشنبه 25 شهریور برابر با 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی در سال 2007، مجمع عمومی سازمان ملل تصیم گرفت تا روز 15 سپتامبر را به عنوان روز جهانی دموکراسی نامگذاری نمود. هدف از این نامگذاری، ترویج و حمایت از اصول دموکراسی می باشد. همچنین از کلیه کشورها و سازمان های عضو دعوت شده است…

جزئیات

امروز جمعه 26 شهریور روز جهانی محافظت از لایه اوزون

مناسبت های امروز امروز جمعه 26 شهریور برابر با 16 سپتامبر روز جهانی محافظت از لایه اوزون 16 سپتامبر توسط مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان روز جهانی محافظت از لایه اوزون انتخاب شده است. این انتخاب در تاریخ 19 دسامبر 1994 و برای بزرگداشت همین روز در سال 1987 صورت گرفت که در آن، کشورها پروتکل مونترال…

جزئیات