آنچه در بخش مناسبت های امروز می بینید، شامل مناسبت های بین المللی، جهانی و غیر رسمی تقویم است.

برای مشاهده تقویم سال 99 در یک نگاه روی لینک کلیک کنید.

برای مشاهده تقویم و لیست مناسبت های رسمی سال 99 روی لینک کلیک نمایید.

امروز یکشنبه 31 مرداد روز شاعر

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 31 مرداد برابر با 21 آگوست روز شاعر شعر پارسی در جهان جایگاه بسیار والایی دارد و قدمتی 1100 ساله دارد و یکی از گنجینه های با ارزش ما محصوب می شود. نخستین نمونه‌های به‌دست‌آمده از شعر در ایران، پیشینه‌شان به روزگار زرتشت پیامبر و سروده‌هایش در گاهان می‌رسد. منبع : روزیاد توجه: این…

جزئیات

امروز یکشنبه 30 آبان روز صنعتی سازی آفریقا

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 30 آبان برابر با 20 نوامبر روز صنعتی سازی آفریقا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989، تاریخ 20 نوامبر را به عنوان روز صنعتی سازی آفریقا نام گذاری نمود. این نام گذاری با توجه به دهه دوم توسعه صنعتی آفریقا (2000 – 1991) صورت گرفت. هدف از این روز، تهییج…

جزئیات

امروز یکشنبه 30 آبان روز جهانی کودکان

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 30 آبان برابر با 20 نوامبر روز جهانی کودکان روز کودک در سراسر دنیا در تاریخ های گوناگونی گرامی داشته می شود. مناسبت دیگری با عنوان روز بین المللی حمایت از کودکان نیز وجود دارد که از سال 1950 در تاریخ 1 ژوئن گرامی داشته می شود. این مناسبت در تاریخ 4…

جزئیات

امروز یکشنبه 28 شهریور روز جهانی نظارت بر منابع آبی

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 28 شهریور برابر با 18 سپتامبر روز جهانی نظارت بر منابع آبی روز جهانی نظارت بر منابع آبی در سال 2003 و توسط بنیاد آب پاک در آمریکا پایه گذاری شده است. این رویداد، یک برنامه توسعه آموزش جهانی بوده و هدف آن، ایجاد آگاهی و مشارکت عمومی در محافظت از منابع آبی…

جزئیات

امروز یکشنبه 28 آذر روز بین المللی مهاجران

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 28 آذر برابر با 18 دسامبر روز بین المللی مهاجران روز بین المللی مهاجران روزی جهانی در تاریخ 18 دسامبر است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 4 دسامبر سال 2000 با در نظر گرفتن تعداد رو به افزایش تعداد مهاجران جهان به این نام برگزیده شده است. در…

جزئیات