آنچه در بخش مناسبت های امروز می بینید، شامل مناسبت های بین المللی، جهانی و غیر رسمی تقویم است.

برای مشاهده تقویم سال 99 در یک نگاه روی لینک کلیک کنید.

برای مشاهده تقویم و لیست مناسبت های رسمی سال 99 روی لینک کلیک نمایید.

امروز یکشنبه 9 آذر روز بین المللی اتحاد با مردم فلسطین

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 9 آذر برابر با 29 نوامبر روز بین المللی اتحاد با مردم فلسطین روز بین المللی اتحاد با مردم فلسطین یک مناسبت سازمان دهی شده توسط سازمان ملل متحد است. به مناسبت این روز، رویدادهایی در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک و دفاتر این سازمان در ژنو و وین…

جزئیات

امروز جمعه 5 آذر روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان

مناسبت های امروز امروز جمعه 5 آذر برابر با 25 نوامبر روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان مجمع عمومی سازمان ملل 25 نوامبر را به عنوان روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان نام گذاری نموده است. هدف از این روز، افزایش میزان آگاهی نسبت به این حقیقت است که زنان در سراسر جهان متاثر از…

جزئیات

امروز دوشنبه 1 آذر روز جهانی سلام

مناسبت های امروز امروز دوشنبه 1 آذر برابر با 21 نوامبر روز جهانی سلام روز جهانی سلام یک مناسبت غیر مذهبی است که هر ساله در تاریخ 21نوامبر گرامی داشته می شود. هدف از این مناسبت، بیان این موضوع است که تعارضات می بایست از طریق ارتباطات برطرف گردند نه از طریق زور. مشارکت کنندگان این رویداد…

جزئیات

امروز دوشنبه 1 آذر روز جهانی تلویزیون

مناسبت های امروز امروز دوشنبه 1 آذر برابر با 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون در دسامبر سال 1996، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 21 نوامبر را به عنوان روز جهانی تلویزیون نام گذاری نمود. انتخاب این روز جهت یادآوری تاریخ برگزاری اولین انجمن جهانی تلویزیون می باشد که در سال 1996 برگزار گردید. منبع : ویکیپدیا مشاهده…

جزئیات

امروز یکشنبه 30 آبان روز صنعتی سازی آفریقا

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 30 آبان برابر با 20 نوامبر روز صنعتی سازی آفریقا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989، تاریخ 20 نوامبر را به عنوان روز صنعتی سازی آفریقا نام گذاری نمود. این نام گذاری با توجه به دهه دوم توسعه صنعتی آفریقا (2000 – 1991) صورت گرفت. هدف از این روز، تهییج…

جزئیات