آنچه در بخش مناسبت های امروز می بینید، شامل مناسبت های بین المللی، جهانی و غیر رسمی تقویم است.

برای مشاهده تقویم سال 99 در یک نگاه روی لینک کلیک کنید.

برای مشاهده تقویم و لیست مناسبت های رسمی سال 99 روی لینک کلیک نمایید.

امروز شنبه 29 آبان روز بین المللی مردان

مناسبت های امروز امروز شنبه 29 آبان برابر با 19 نوامبر روز بین المللی مردان روز بین المللی مردان رویدادی بین المللی و سالیانه است که در تاریخ 19 نوامبر گرامی داشته می شود. این رویداد برای نخستین بار در تاریخ 7 فوریه 1992 توسط توماس اوستر پایه گذاری گردید. از اهداف بزرگداشت این رویداد می توان…

جزئیات

امروز یکشنبه 30 آبان روز جهانی کودکان

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 30 آبان برابر با 20 نوامبر روز جهانی کودکان روز کودک در سراسر دنیا در تاریخ های گوناگونی گرامی داشته می شود. مناسبت دیگری با عنوان روز بین المللی حمایت از کودکان نیز وجود دارد که از سال 1950 در تاریخ 1 ژوئن گرامی داشته می شود. این مناسبت در تاریخ 4…

جزئیات

امروز یکشنبه 30 آبان روز صنعتی سازی آفریقا

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 30 آبان برابر با 20 نوامبر روز صنعتی سازی آفریقا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989، تاریخ 20 نوامبر را به عنوان روز صنعتی سازی آفریقا نام گذاری نمود. این نام گذاری با توجه به دهه دوم توسعه صنعتی آفریقا (2000 – 1991) صورت گرفت. هدف از این روز، تهییج…

جزئیات

امروز دوشنبه 1 آذر روز جهانی تلویزیون

مناسبت های امروز امروز دوشنبه 1 آذر برابر با 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون در دسامبر سال 1996، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 21 نوامبر را به عنوان روز جهانی تلویزیون نام گذاری نمود. انتخاب این روز جهت یادآوری تاریخ برگزاری اولین انجمن جهانی تلویزیون می باشد که در سال 1996 برگزار گردید. منبع : ویکیپدیا مشاهده…

جزئیات

امروز دوشنبه 1 آذر روز جهانی سلام

مناسبت های امروز امروز دوشنبه 1 آذر برابر با 21 نوامبر روز جهانی سلام روز جهانی سلام یک مناسبت غیر مذهبی است که هر ساله در تاریخ 21نوامبر گرامی داشته می شود. هدف از این مناسبت، بیان این موضوع است که تعارضات می بایست از طریق ارتباطات برطرف گردند نه از طریق زور. مشارکت کنندگان این رویداد…

جزئیات