آنچه در بخش مناسبت های امروز می بینید، شامل مناسبت های بین المللی، جهانی و غیر رسمی تقویم است.

برای مشاهده تقویم سال 98 و سال 99 در یک نگاه روی لینک کلیک کنید.

برای مشاهده تقویم و لیست مناسبت های رسمی سال 98 و سال 99 روی لینک کلیک نمایید.

امروز پنجشنبه 27 آبان روز بین المللی دانش آموزان (دانشجویان)

مناسبت های امروز امروز پنجشنبه 27 آبان برابر با 17 نوامبر روز بین المللی دانش آموزان (دانشجویان) روز بین المللی دانش آموزان (دانشجویان) رویدادی بین المللی و مرتبط با جامعه دانش آموزان است که هر ساله در تاریخ 17 نوامبر گرامی داشته می شود. هدف از این رویداد، یادآوری واقعه حمله آلمان های نازی به دانشگاه های…

جزئیات

امروز پنجشنبه 27 آبان روز جهانی کودکان نارس

مناسبت های امروز امروز پنجشنبه 27 آبان برابر با 17 نوامبر روز جهانی کودکان نارس روز جهانی کودکان نارس هر ساله در روز 17 نوامبر و با هدف افزایش آگاهی نسبت به تولد نارس و موضوعات پیرامون کودکان نارس و خانواده های آنان، گرامی داشته می شود. هر ساله حدودا 15 میلیون کودک نارس به دنیا می…

جزئیات

امروز شنبه 29 آبان روز بین المللی مردان

مناسبت های امروز امروز شنبه 29 آبان برابر با 19 نوامبر روز بین المللی مردان روز بین المللی مردان رویدادی بین المللی و سالیانه است که در تاریخ 19 نوامبر گرامی داشته می شود. این رویداد برای نخستین بار در تاریخ 7 فوریه 1992 توسط توماس اوستر پایه گذاری گردید. از اهداف بزرگداشت این رویداد می توان…

جزئیات

امروز یکشنبه 30 آبان روز جهانی کودکان

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 30 آبان برابر با 20 نوامبر روز جهانی کودکان روز کودک در سراسر دنیا در تاریخ های گوناگونی گرامی داشته می شود. مناسبت دیگری با عنوان روز بین المللی حمایت از کودکان نیز وجود دارد که از سال 1950 در تاریخ 1 ژوئن گرامی داشته می شود. این مناسبت در تاریخ 4…

جزئیات

امروز یکشنبه 30 آبان روز صنعتی سازی آفریقا

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 30 آبان برابر با 20 نوامبر روز صنعتی سازی آفریقا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989، تاریخ 20 نوامبر را به عنوان روز صنعتی سازی آفریقا نام گذاری نمود. این نام گذاری با توجه به دهه دوم توسعه صنعتی آفریقا (2000 – 1991) صورت گرفت. هدف از این روز، تهییج…

جزئیات