آنچه در بخش مناسبت های امروز می بینید، شامل مناسبت های بین المللی، جهانی و غیر رسمی تقویم است.

برای مشاهده تقویم سال 98 و سال 99 در یک نگاه روی لینک کلیک کنید.

برای مشاهده تقویم و لیست مناسبت های رسمی سال 98 و سال 99 روی لینک کلیک نمایید.

امروز پنجشنبه 6 آبان روز جهانی میراث سمعی و بصری

مناسبت های امروز امروز پنجشنبه 6 آبان برابر با 27 اکتبر روز جهانی میراث سمعی و بصری 27 اکتبر هر سال با عنوان روز جهانی میراث سمعی و بصری شناخته می شود. این روز در سال 2005 توسط یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) و جهت افزایش آگاهی نسبت به اهمیت و مخاطرات نگهداری از اصوات…

جزئیات

امروز جمعه 7 آبان روز بین المللی انیمیشن

مناسبت های امروز امروز جمعه 7 آبان برابر با 28 اکتبر روز بین المللی انیمیشن 28 اکتبر، روز بین المللی انیمیشن، در سال 2002 توسط انجمن بین المللی فیلم انیمیشن (عضوی از یونسکو) برای بزرگداشت هنر انیمیشن با این عنوان نامگذاری شد. در سال های اخیر این روز در بیش از 50 کشور مختلف و در قالب بیش…

جزئیات

امروز شنبه 8 آبان روز جهانی سکته مغزی

مناسبت های امروز امروز شنبه 8 آبان برابر با 29 اکتبر روز جهانی سکته مغزی روز جهانی سکته مغزی در 29 اکتبر هر سال با هدف یادآوری طبیعت خطرناک و تعداد بالای سکته مغزی، افزایش آگاهی نسبت به پیشگیری و درمان آن، و تضمین مراقبت و پشتیبانی بهتر از بازماندگان این عارضه برگزار می گردد. در این روز،…

جزئیات

امروز یکشنبه 16 آبان روز بین المللی پیشگیری از سو استفاده از محیط زیست در جنگ و مناقشه مسلحانه

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 16 آبان برابر با 6 نوامبر روز بین المللی پیشگیری از سو استفاده از محیط زیست در جنگ و مناقشه مسلحانه روز بین المللی پیشگیری از سو استفاده از محیط زیست در جنگ و مناقشه مسلحانه هر سال در تاریخ 6 نوامبر گرامی داشته می شود. این تاریخ برای اولین بار در 5…

جزئیات

امروز سه شنبه 18 آبان روز بین المللی رادیولوژی

مناسبت های امروز امروز سه شنبه 18 آبان برابر با 8 نوامبر روز بین المللی رادیولوژی روز بین المللی رادیولوژی رویدادی سالیانه برای ترویج نقش تصویربرداری پزشکی در مراقبت های سلامت مدرن است. این رویداد هر ساله در تاریخ 8 نوامبر و مقارن با سالروز کشف اشعه ایکس گرامی داشته می شود. این تاریخ برای نخستین بار در…

جزئیات