آنچه در بخش مناسبت های امروز می بینید، شامل مناسبت های بین المللی، جهانی و غیر رسمی تقویم است.

برای مشاهده تقویم سال 99 در یک نگاه روی لینک کلیک کنید.

برای مشاهده تقویم و لیست مناسبت های رسمی سال 99 روی لینک کلیک نمایید.

روز ملل متحد سال 99 چه روزی است؟

مناسبت های امروز روز ملل متحد سال 99 3 آبان 1399 24 اکتبر 2020 7 محرم 1442 هدف از روز ملل متحد، شناساندن اهداف و موفقیت های سازمان ملل متحد به مردم جهان است. این روز بخشی از هفته ملل متحد است که از 20 تا 26 اکتبر ادامه دارد. مجمع عمومی سازمان ملل در…

جزئیات

روز جهانی معلم سال 99 چه روزی است؟

مناسبت های امروز  روز جهانی معلم سال 99 15 مهر 1399 5 اکتبر 2020 18 صفر 1442   از سال 1994، روز 5 اکتبر به عنوان روز جهانی آموزگاران گرامی داشته می شود. هدف از این روز، حمایت از آموزگاران واطمینان از این موضوع است که نیاز نسل های آینده همچنان توسط آموزگاران پاسخ داده…

جزئیات

روز جهانی گیاه خواری سال 99 چه روزی است؟

مناسبت های امروز  روز جهانی گیاه خواری سال 99 10 مهر 1399 1 اکتبر 1398 13 صفر 1442 روز جهانی گیاه خواری در اول اکتبر در سراسر جهان گرامی داشته می شود. این روز در سال 1977 توسط جامعه گیاه خواران آمریکای شمالی پایه ریزی شده و در سال 1978 توسط اتحادیه بین المللی گیاه…

جزئیات

روز جهانی قهوه سال 99 چه روزی است؟

مناسبت های امروز روز جهانی قهوه سال 99 11 مهر 1399 2 اکتبر 2020 14 صفر 1442   روز جهانی قهوه مناسبتی است برای نرویج قهوه به عنوان یک نوشیدنی که در آن رویدادهایی در سراسر جهان برگزار می گردد. بنا بر برنامه ریزی سازمان جهانی قهوه، اولین تاریخ رسمی روز جهانی قهوه 1 اکتبر…

جزئیات

روز جهانی قلب سال 99 چه روزی است؟

مناسبت های امروز روز جهانی قلب سال 99 8 مهر 1399 29 سپتامبر 2020 11 محرم 1442 اتحادیه جهانی قلب سازمانی غیر دولتی واقع در ژنو، سوئیس است. وظیفه این سازمان، متحد نمودن اعضا و رهبری مبارزه جهانی علیه بیماری و حمله قلبی، با تمرکز بر کشورهایی با درآمد پایین و متوسط می باشد. روز…

جزئیات