آنچه در بخش مناسبت های امروز می بینید، شامل مناسبت های بین المللی، جهانی و غیر رسمی تقویم است.

برای مشاهده تقویم سال 99 در یک نگاه روی لینک کلیک کنید.

برای مشاهده تقویم و لیست مناسبت های رسمی سال 99 روی لینک کلیک نمایید.

امروز یکشنبه 28 آذر روز بین المللی مهاجران

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 28 آذر برابر با 18 دسامبر روز بین المللی مهاجران روز بین المللی مهاجران روزی جهانی در تاریخ 18 دسامبر است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 4 دسامبر سال 2000 با در نظر گرفتن تعداد رو به افزایش تعداد مهاجران جهان به این نام برگزیده شده است. در…

جزئیات

امروز یکشنبه 21 آذر روز بین المللی کوهستان

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 21 آذر برابر با 11 دسامبر روز بین المللی کوهستان یازدهم دسامبر در سال 2003 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز بین المللی کوهستان نام گرفت. این مجمع ، جامعه بین المللی را به برگزاری برنامه هایی در آن روز به منظور برجسته کردن اهمیت توسعه پایدارکوهستانی درتمامی سطوح…

جزئیات

امروز شنبه 20 آذر روز حقوق بشر

تصویر : مالکوم ایکس (1965-1925)، مبارز سیاهپوست و مدافع حقوق مدنی جامعه سیاهپوستان در ایالات متحده مناسبت های امروز امروز شنبه 20 آذر برابر با 10 دسامبر روز حقوق بشر روز حقوق بشر همه ساله در سراسر جهان در تاریخ 10 دسامبر گرامی داشته می شود. این تاریخ به افتخار تصویب و اعلام بیانیه جهانی حقوق بشر…

جزئیات

امروز جمعه 19 آذر روز بین المللی مبارزه با فساد

مناسبت های امروز امروز جمعه 19 آذر برابر با 9 دسامبر روز بین المللی مبارزه با فساد روز بین المللی مبارزه با فساد از زمان تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد در سازمان ملل در تاریخ 31 دسامبر سال 2003، هرسال در تاریخ 9 دسامبر گرامی داشته می شود. کمپین “نه گفتن شما مهم است” یک کمپین مشترک…

جزئیات

امروز چهارشنبه 17 آذر روز بین المللی هواپیمایی غیر نظامی

مناسبت های امروز امروز چهارشنبه 17 آذر برابر با 7 دسامبر روز بین المللی هواپیمایی غیر نظامی در سال 1996 مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفتم دسامبر را روز بین المللی هواپیمایی غیر نظامی اعلام داشت. این روز از تاریخ هفتم دسامبر سال 1994, مصادف با پنجاهمین سالگرد امضای کنوانسیون بین المللی هواپیمایی غیر نظامی توسط سازمان…

جزئیات