اعطای نمایندگی انحصاری فروش

واحد سالنامه برگ اقدام به اعطای نمایندگی فروش انحصاری به همکاران سراسر کشور نموده است.

نمایندگی فروش انحصاری با شرایط و ضوابط ویژه به مراکز تمام استان ها ( به جز تهران ) اعطا خواهد شد.

 

شرایط اخذ نمایندگی انحصاری فروش:

– متقاضی دریافت نمایندگی انحصاری فروش می بایست در سال های گذشته در زمینه فروش سررسید در استان مورد نظر سابقه فعالیت داشته باشد.

– متقاضی می بایست حجم تقریبی فروش سررسید خود در دو سال گذشته را ( بر حسب تعداد و مبلغ ریالی ) اعلام نماید.

– متقاضی می بایست دفترکار یا فروشگاهی جهت فروش سررسید در اختیار داشته و مدارک آن را ارائه نماید.

– متقاضی می بایست پیش بینی حداقل میزان فروش خود در سال جاری را اعلام نموده و به فروش آن متعهد گردد.

– حداقل فروش اعلام شده در تصمیم گیری واحد سالنامه برگ برای اعطای نمایندگی تاثیرگذار خواهد بود.

– متقاضی می بایست ضمانتی در قالب چک یا سفته متناسب با حداقل فروش تعهد شده ارائه نماید.

– متقاضی می بایست متعهد گردد با سایر همکاران استان خود جهت ارائه نمونه و اخذ سفارش از آنها همکاری نماید.

 

تعهدات واحد سالنامه برگ نسبت به نمایندگان انحصاری فروش:

– واحد سالنامه برگ متعهد می گردد در استان دارای نمایندگی انحصاری ، به سایر همکاران نمونه ارائه نکرده و سفارشات آنها را نپذیرد.

– واحد سالنامه برگ متعهد می گردد در اخذ و تولید سفارشات نمایندگان نسبت به سایر همکاران اولویت قائل گردد.

– واحد سالنامه برگ متعهد می گردد تسهیلات و شرایط فروش بهتری برای نمایندگان انحصاری فروش ارائه نماید.

– واحد سالنامه برگ متعهد می گردد کلیه خدمات اختصاصی سازی سفارشات نمایندگان انحصاری فروش ( از قبیل اضافه کردن لت گلاسه و چاپ ترام لوگو و . . . ) را همانند مشتریان مستقیم خود بپذیرد.

– واحد سالنامه برگ متعهد می گردد نماینده انحصاری فروش را به عنوان مرجع دریافت نمونه و اخذ سفارش به سایر همکاران مستقر در استان مورد نظر معرفی نماید.

 

لطفا توجه داشته باشید

* واحد سالنامه برگ در پذیرش یا عدم پذیرش درخواست های نمایندگی مختار بوده و با توجه به معیارهای داخلی به ارزیابی درخواست ها خواهد پرداخت.

* نمایندگی اعطا شده تنها تا پایان سال جاری اعتبار داشته و فرایند انتخاب و اعطای نمایندگی در سنوات آتی مجددا تکرار خواهد شد. بدیهی است نمایندگان موفق در انتخاب های سال های آینده در اولویت خواهند بود.

* نماینده موظف است با توجه به شرایط مورد توافق و مبالغ ضمانت شده، حداقل فروش تعهد شده را تا پایان سال محقق نماید.

برای دانلود فرم درخواست نمایندگی انحصاری فروش روی دکمه زیر کلیک نمایید.

لطفا پس از تکمیل فرم آن را از طریق فکس به دفتر واحد سالنامه برگ ارسال نمایید. ( شماره فکس : 88672191 داخلی 5 )