برنامه روزانه 12*17 چرم سپیدار - سورمه ای - سررسید 97 - واحد سالنامه برگ
سررسید 12*17 چرم سپیدار - سورمه ای - سررسید 97 - واحد سالنامه برگ

گالری سررسید 97

برنامه روزانه 12*17 چرم سپیدار سورمه ای – کد 13

نوع : برنامه روزانه (Daily Planner) – با قابلیت استفاده به عنوان یادداشت

قطع : 12*17

نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی

نوع جلد : چرم

رنگ: سورمه ای

صحافی: ته دوخت

نوع کاغذ: لب گرد

حک لوگو: لیزر روی پلاک استیل

محصولات مشابه
برنامه روزانه 12*17 چرم سپیدار - سورمه ای - سررسید 97 - واحد سالنامه برگ

برنامه روزانه 12*17 چرم سپیدار – سورمه ای

برنامه روزانه 12*17 چرم سپیدار - قهوه ای - سررسید 97 - واحد سالنامه برگ

برنامه روزانه 12*17 چرم سپیدار – قهوه ای

سررسید 12*17 چرم سپیدار - سورمه ای - سررسید 97 - واحد سالنامه برگ

سررسید 12*17 چرم سپیدار – سورمه ای

سررسید 12*17 چرم سپیدار - قهوه ای - سررسید 97 - واحد سالنامه برگ

سررسید 12*17 چرم سپیدار – قهوه ای